Ir o contido principal

Slideshow

Pontevedra

Nodo 5G

O desenvolvemento tecnolóxico é un elemento fundamental do progreso económico que se potencia e promove por parte das Administracións Públicas seguindo unha perspectiva de equidade social. Os beneficios que trae consigo permítennos avanzar en todos e cada un dos campos, desde o sanitario ata o industrial pasando polo campo, a educación ou a mobilidade.

Pontevedra

Nodo 5G

O desenvolvemento tecnolóxico é un elemento fundamental do progreso económico que se potencia e promove por parte das Administracións Públicas seguindo unha perspectiva de equidade social. Os beneficios que trae consigo permítennos avanzar en todos e cada un dos campos, desde o sanitario ata o industrial pasando polo campo, a educación ou a mobilidade.

Vigo
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Ferrol
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Ourense
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Lugo
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Vigo
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Ferrol
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Ourense
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Lugo
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

El desarrollo tecnológico es un elemento fundamental del progreso económico que se potencia y promueve por parte de las Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad social. Los beneficios que trae consigo nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde lo sanitario hasta el industrial pasando por el campo, la educación o la movilidad.

Santiago
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

O desenvolvemento tecnolóxico é un elemento fundamental do progreso económico que se potencia e promove por parte das Administracións Públicas seguindo unha perspectiva de equidade social. Os beneficios que trae consigo permítennos avanzar en todos e cada un dos campos, desde o sanitario ata o industrial pasando polo campo, a educación ou a mobilidade.

Santiago
AMTEGA, RETEGAL E XUNTA DE GALICIA

Nodo 5G

O desenvolvemento tecnolóxico é un elemento fundamental do progreso económico que se potencia e promove por parte das Administracións Públicas seguindo unha perspectiva de equidade social. Os beneficios que trae consigo permítennos avanzar en todos e cada un dos campos, desde o sanitario ata o industrial pasando polo campo, a educación ou a mobilidade.

Medidas de actuación do nodo 5G

O Nodo de Cooperación 5G xorde como consecuencia do desenvolvemento dunha das Medidas establecidas no Plan Galicia 5G e que trata de situar a Galicia como rexión de referencia no desenvolvemento das tecnoloxías 5G

O sustento fundamental do ecosistema 5G é a existencia dunha infraestrutura base, polo que é preciso sentar as bases para que os despregamentos futuros de redes 5G acontezan nun contexto favorable
O Plan Galicia 5G persegue articular dende a Xunta de Galicia unha proposta coherente e complementaria cos marcos estratéxicos xa existentes para impulsar o desenvolvemento das redes e servizos 5G na nosa comunidade, dadas as perspectivas actuais da súa relevancia na transformación dixital da próxima década.
A Xunta de Galicia, no desenvolvemento do Plan Galicia 5G creou un Nodo de Cooperación 5G onde poden confluir os desenvolvedores de solucións 5G cos potenciais demandantes, de cara a definir o ecosistema de servizos 5G comezando polas posibilidades que xa permiten explorar as actuais redes 4G.
O ecosistema galego 5G enténdese como o resultado da confluencia dos intereses de diversos axentes sociais en torno ao despregue e uso de redes de comunicacións móbiles de quinta xeración

Probas de concepto

En Galicia estanse a desenvolver 17 probas de concepto nos seguintes ámbitos:

Vehículo conectado
O vehículo considérase un dispositivo máis que se integra nas redes de comunicación
Industria
Facilita o intercambio de información en tempo real entre os diferentes actores que interactúen
Emerxencias 5G
A aplicación da tecnoloxía 5G no eido das emerxencias permite unha optimización no emprego dos recursos precisos en cada momento
Infraestruturas de transporte
Permite a optimización no cálculo de rutas, a análise técnica das infraestruturas, así como a mellora da seguridade no transporte
Educación 5G
Persegue a mellora das técnicas de ensinanza mediante técnicas como a gamificación, simuladores, personalización da aprendizaxe, aprendizaxe automática, etc.
Televisión 5G
Retransmisións de alta calidade en calquera lugar e condición
4K CRTVG
Obter e xestionar un gran largo de banda de subida para permitir a retransmisión de vídeo en Ultra Alta Definición e en directo.
dron
Permitir o streaming de vídeo que evite a necesidade de dispoñer de comunicacións satelitais
Xestión tráfico
Conseguirase unha mellora na xestión do tráfico comunicando a información entre vehículos e elementos da estrada.
Turismo inmersivo
Permitir a visualización en tempo real de imaxes de lugares turísticos en moi alta resolución coas que poder interactuar.
Saúde rural
Mellorar a accesibilidade aos servizos sanitarios en áreas rurais a través das redes 5G.
abanca
Mellorar a accesibilidade aos servizos bancarios en áreas rurais a través das redes 5G.
coche 5g
Executouse a primeira experiencia mundial real de conexión transfronteiriza en mobilidade con 5G.
Eye_biometric
Acceso por recoñecemento facial
virtual education
Mellorar a experiencia do alumnado que non asiste presencialmente á clase e ampliar a capacidade de aprendizaxe.
Satellite correction
Conseguirase unha mellora substancial na precisión do GPS, facilitando unha condución autónoma total.
Incendio
Axuda á xestión dos medios implicados na extinción dun incendio forestal facilitando o acceso en mobilidade e a integración nos sistemas existentes de diferentes datos e imaxes.
Piloto5GGalicia
Casos de uso do www.piloto5ggalicia.es

Membros

Aquí poderás consultar os membros que compoñen o Nodo 5G

Noticias

Aquí poderás consultar as últimas noticias do Nodo 5G

UVIGO
É unha das medidas previstas no Plan Galicia 5G da Xunta de Galicia a través de Amtega para convertir á Comunidade en rexión de referencia na extensión desta tecnoloxía. O próximo curso, a universidade olívica ofrecerá un Curso de Especialista universitario que...
4K CRTVG

Operador

telefonica

 

 

 

 

Obxecto

Obter e xestionar un gran largo de banda de subida para permitir a retransmisión de vídeo en Ultra Alta Definición e en directo.

 

 

Desenvolvemento

Habilitar comunicacións móbiles 5G de gran largo de banda e baixa latencia para permitir a retransmisión de vídeo en Ultra Alta Definición e en directo, dispoñendo de comunicacións que cumpran os seus requirimentos incluso en contornas saturadas sen a necesidade de utilizar comunicación satelital.

Realizarase un testeo de Realidade Virtual e Realidade Aumentada para xerar experiencias inmersivas.


 

Onde?

Será desenvolvido en Santiago de Compostela.

 

Cando?

A partir de febreiro de 2020.

 

Con quen?

CRTVG

 

Quen participa?

Nokia

 

 

CRTVG

 

 

Entidades colaboradoras

 

Xunta de Galicia

 

 

dron

Operador

telefonica

 

 

 

 

Obxectivo?

Permitir o streaming de vídeo que evite a necesidade de dispoñer de comunicacións satelitais.

 

Desenvolvemento

Farase un despregamento de comunicacións 5G de gran largo de banda e baixa latencia para permitir o streaming de vídeo de múltiples cámaras a unha cloud cercana (Edge Computing) que evite a necesidade de dispoñer de comunicacións satelitais cando teñan que transmitir vídeo en eventos e situacións de emerxencia.

Farase un despregamento de cobertura 5G nunha zona destinada a eventos multitudinarios (Monte do Gozo) para realizar unha proba de campo. Testearase o concepto de Network Slicing coas comunicacións de AXEGA, para asegurar unha calidade de servizo garantida en contornas de saturación.

emerxencias 5G

 

emerxencias 5G

 

Habilitaranse comunicacións 5G que permitan, en contornas saturadas de comunicacións móbiles, a transmisión de vídeo das cámaras que se despreguen para a supervisión dun evento.


 

Onde?

Monte do Gozo (Santiago de Compostela).

 

Cando?

As datas previstas son desde febreiro de 2020 ata decembro de 2020.

 

Con quen?

AXEGA

 

 

Quen participa?

NOKIA

 

 

Entidades colaboradoras

AXEGAXunta de Galicia

 

 

 

 

Xestión tráfico

Operador

orange

 

 

 

 

 

Obxectivo?

Conseguir unha mellora na xestión do tráfico comunicando a información entre vehículos e elementos da estrada.

 

Desenvolvemento

A infraestrutura será capaz de monitorizar vehículos e peóns e comunicar esta información aos vehículos que circulan próximos ou en dirección á intersección.

 

infrastrutura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información, os vehículos autónomos serán capaces de tomar decisións en base ao estado actual da intersección, rota a seguir, e predición da posición dos elementos detectados, conseguindo desta forma unha redución dos riscos en interseccións nas que poidan circular vehículos, viandantes e outros usuarios vulnerables.

Empregaranse diferentes vehículos de condución autónoma e conectada, que tomarán decisións autonomamente baseadas na información recibida polos seus sensores e procesada polo seu sistema de Intelixencia Artificial, así como pola interacción con outros usuarios e coa propia infraestrutura.

Isto permitirá acelerar a implantación de V2X, así como incrementar a seguridade e a comodidade dos vehículos autónomos, xerando unha mellora na xestión do tráfico, a mobilidade e o fluxo do tráfico, coa interacción do vehículo cos sensores e coa información das vías.

Farase uso de frecuencias na Banda 43 en 3,7Ghz

Será preciso 10 Mbps UL/DL por coche, 80MBps agregado, ~20ms e  Slice , eMBB e uRLLC.

 

Onde?

Centro urbano de Vigo e fronteira España-Portugal.

 

Cando?

Comezará a partir do terceiro trimestre de 2020.

 

Quen participa?

PSA

CTAG

Optare

UVIGO

 

 

 

Quen colabora?

 

Xunta de Galicia

 

 

 

 

Turismo inmersivo

Operador

orange

 

 

 

 

Obxectivo?

Permitir a visualización en tempo real de imaxes procedentes de lugares turísticos en moi alta resolución coas que poder interactuar. 

Poder facilitar a persoas con certas discapacidades a experimentación da súa presenza en localizacións de complexa accesibilidade.

 

Desenvolvemento

A rede de acceso 5G proverá a conectividade entre o dispositivo 5G conectado ás cámaras 360º e os dispositivos VR que permitirán a visualización en tempo real das imaxes e contidos remotos. O fluxo de información (datos e control) pasará polos elementos de rede incluídos no núcleo (Core 5G).

 

turismo

 

Unha cámara 360º instalada na Praza do Obradoiro transmitirá imaxes do casco histórico e da fachada da Catedral, sobre as que se superpoñerán contidos virtuais que enriquecerán á propia imaxe. Turistas ou usuarios baixo cobertura 5G poderán recibir a transmisión das imaxes 360º en tempo real e con realidade aumentada, de xeito que teñan a sensación de trasladarse á mesma Praza.

 

Onde?

Santiago de Compostela.

 

Cando?

A partir de abril de 2020.

 

Quen participa?

turismo

 

 

Quen organiza?

Xunta de Galicia

 

Concello de Santiago

 

 

 

Saúde rural

Operador

telefonica

 

 

 

 

Obxectivo?

Mellorar a accesibilidade aos servizos sanitarios en áreas rurais a través das redes 5G.

 

Desenvolvemento

A tecnoloxía 5G permitirá a definición, a implementación e a proba de novos servizos de atención médica na contorna rural.

Despregarase un nodo 5G nunha área rural dando cobertura ao centro de saúde para dotar de conectividade de altas prestacións tanto ao centro de saúde como aos domicilios de doentes cercanos.

Saude 5g

 

Mellorarase a accesibilidade aos servizos sanitarios en áreas rurais a través das redes 5G. Habilitaranse comunicacións de gran largo de banda e baixa latencia para permitir novos servizos como o envío de imaxes de equipos de diagnóstico, acceso ultrarrápido ao historial clínico do doente, consultas remotas co hospital de referencia, monitorización remota de doentes en domicilio, etc.

 

Onde?

Será executado no centro de saúde de Taboada en Lugo.

 

Cando?

A partir de febreiro de 2020.

 

Con quen?

Sergas (Servicio Galego de Saúde).

 

Quen participa?

Nokia

 

 

 

Entidades colaboradoras

Sergas

Xunta de Galicia

 

 

 

 

abanca

Operador

Logo Vodafone

 

 

 

 

Obxectivo

Sensación de atoparse nunha das principais oficinas de ABANCA.

 

Desenvolvemento

Na actualidade ABANCA dispón dunha oficina móbil para conseguir mellorar a accesibilidade aos servizos bancarios en áreas rurais.

abanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitaranse comunicacións de gran largo de banda e baixa latencia na devandita oficina móbil para permitir novos servizos e mellorar a experiencia do usuario co envío de imaxes en alta definición, consultas coa oficina de referencia, etc., de xeito que se consiga a sensación de atoparse nunha das principais oficinas de ABANCA.

 

Onde?

Toda Galicia.

 

Cando?

A partir do primeiro trimestre de 2020.

 

Con quen?

ABANCA.

 

Quen participa?

Abanca

 

 

 

Entidades colaboradoras

       amtega

 

 

retegal

 

coche 5g

Operador

orange

 

 

 

 

 

Obxectivo?

Executar a primeira experiencia mundial real de conexión transfronteiriza en mobilidade con 5G.

 

Desenvolvemento

A implementación dun corredor tecnolóxico 5G entre Vigo e Porto permitirá a experimentación das conexións en itinerancia sen corte entre elas.

Permitirase experimentar a tecnoloxía 5G nunha contorna de mobilidade en itinerancia entre España e Portugal, desenvolvendo o coñecemento á vez que se avalían os aspectos radio en frecuencias 3.7GHz e a aplicación de contidos multimedia.

O día 22 de maio de 2019 e no marco do Nodo de Cooperación 5G de Galicia realizouse a primeira experiencia mundial de conexión en roaming 5G, entre as poboacións de Tui (Galicia-España) e Valença (Portugal).

coche

No transcurso da viaxe entre ambos países, xogadores profesionais mantiveron a súa conexión de baixa latencia e sen problemas de conectividade.

 

Onde?

Fronteira Galicia - Portugal.

 

Cando?

A partir de abril de 2019.

 

Quen participa?

PSA

CTAG

Ericsson

 

 

Quen colabora?

Xunta de Galicia

 

 

 

 

Eye_biometric

Operador

orange

 

 

 

 

Obxectivo?

Validar en tempo real o acceso por parte do persoal a diferentes áreas do porto, mellorando tanto a seguridade como a eficiencia no control de accesos.

Aumentar a seguridade física e lóxica no porto, dixitalizando os distintos procesos involucrados.

 

Desenvolvemento

caras

 

Desenvolverase un sistema de procesamento de identidades biométricas da faciana baseado en vídeo. Este sistema permite procesar diferentes fragmentos de vídeo, localizar facianas, extraer os trazos da faciana e realizar unha identificación de ditos trazos contra a base de datos de persoas autorizadas.

Por outra banda, implementarase unha aplicación móbil que permita realizar o enrolamento biométrico e xestión de identidades mediante unha plataforma segura DOB baseada en vídeo. Está aplicación utilizarase para o rexistro de persoas autorizadas para o acceso ás instalacións, así como para solicitar as renovacións asociadas a esta autorización.

Proporcionarase unha aplicación móbil orientada ao persoal de seguridade, de xeito que poida facer verificacións aleatorias de persoas dentro das instalacións. Mediante esta aplicación, o persoal de seguridade poderá coñecer se a persoa sobre a que realiza a inspección é recoñecida no sistema e conta cunha autorización vixente.

O que se ofrece é:

  • Procesado ultrarrápido da información e en alta definición a través das conexións 5G en quioscos portátiles, dispositivos móbiles e cámaras.
  • Controlar e monitorizar en tempo real as instalacións con sistemas de alertas e notificacións.
  • Aumento da seguridade física e loxística no porto.

 

Onde?

Porto de Vigo.

 

Cando?

A partir de xaneiro de 2020.

 

Con quen?

Universidade de Vigo, Porto de Vigo.

 

Quen participa?

IECISA   Nokia 

 

 

Entidades colaboradoras

Xunta de Galicia

Puerto de Vigo

UVIGO

 

 

 

 

virtual education

Operador

orange

 

 

 

 

Obxectivo?

Mellorar a experiencia dos alumnos que non asisten presencialmente á clase e ampliar a capacidade de aprendizaxe.

 

Desenvolvemento

Unha cámara 360º situada na aula permitirá a distribución, mediante vídeo streaming, de contidos didácticos de moi alta calidade sobre os que se superporán contidos virtuais que enriquecerán o contido da imaxe.

aula

Integrarase sobre a rede 5G a desenvolver no campus da Universidade de Vigo. O fluxo de información (datos e control) pasará polos elementos de rede incluídos no núcleo (Core 5G). O profesor tamén poderá dispor dunhas gafas similares ás do alumnado e, deste xeito, poderán compartir o mesmo contexto visual, e mesmo poderán interaccionar como se estiveran  fisicamente no mesmo lugar.

 

Onde?

Vigo.

 

Cando?

A partir do primeiro cuadrimestre de 2020.

 

Con quen?

Universidade de Vigo - ETSET

 

Quen participa?

IECISA   Nokia 

 

 

Entidades colaboradoras

       amtega

retegal

UVIGO

 

Satellite correction

 

Operador

vodafone

 

 

 

 

Obxectivo?

Compartir os datos referentes ao erro de posición satelital necesarios á hora de conseguir alta precisión a nivel de centímetros nos GPS diferenciais embarcados no vehículo.

 

Desenvolvemento

Compartir os datos referentes ao error de posición satelital necesarios á hora de conseguir alta precisión a nivel de centímetros nos GPS diferenciais embarcados no vehículo.

Os vehículos poderán solicitar á infraestrutura esta corrección en tempo real obtendo unha mellora substancial na precisión do GPS, facilitando unha condución autónoma total.

coche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farase uso de frecuencias na Banda 43 en 3,7GHz

Será preciso ~20ms e  Slice e uRLLC.

 

Onde?

Vigo.

 

Cando?

A partir do primeiro cuadrimestre de 2020.

 

Quen participa?

 psa      

 

 

ctag

    

 

 

eric

 

 

 

 

Entidades colaboradoras

       amtega

 

 

retegal