Ir o contido principal

Operador

orange

 

 

 

 

 

Obxectivo?

Conseguir unha mellora na xestión do tráfico comunicando a información entre vehículos e elementos da estrada.

 

Desenvolvemento

A infraestrutura será capaz de monitorizar vehículos e peóns e comunicar esta información aos vehículos que circulan próximos ou en dirección á intersección.

 

infrastrutura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información, os vehículos autónomos serán capaces de tomar decisións en base ao estado actual da intersección, rota a seguir, e predición da posición dos elementos detectados, conseguindo desta forma unha redución dos riscos en interseccións nas que poidan circular vehículos, viandantes e outros usuarios vulnerables.

Empregaranse diferentes vehículos de condución autónoma e conectada, que tomarán decisións autonomamente baseadas na información recibida polos seus sensores e procesada polo seu sistema de Intelixencia Artificial, así como pola interacción con outros usuarios e coa propia infraestrutura.

Isto permitirá acelerar a implantación de V2X, así como incrementar a seguridade e a comodidade dos vehículos autónomos, xerando unha mellora na xestión do tráfico, a mobilidade e o fluxo do tráfico, coa interacción do vehículo cos sensores e coa información das vías.

Farase uso de frecuencias na Banda 43 en 3,7Ghz

Será preciso 10 Mbps UL/DL por coche, 80MBps agregado, ~20ms e  Slice , eMBB e uRLLC.

 

Onde?

Centro urbano de Vigo e fronteira España-Portugal.

 

Cando?

Comezará a partir do terceiro trimestre de 2020.

 

Quen participa?

PSA

CTAG

Optare

UVIGO

 

 

 

Quen colabora?

 

Xunta de Galicia

 

 

 

 

Imaxe
Xestión tráfico